sidowo.pl


W oczekiwaniu na lepsze czasy...

hello [at] sidowo [dot] pl


  .         .-.  . _  *   _  .
      *     /  \   ((    _/ \    *  .
     _  .  .--'\/\_ \   `   /  \ *  ___
   * / \_  _/ ^   \/\'__    /\/\ /\ __/  \ *
    /  \ /  .'  _/ / \ *' /  \/ \/ .`'\_/\  .
 .  /\/\ /\/ :' __ ^/ ^/  `--./.' ^ `-.\ _  _:\ _
   /  \/ \ _/ \-' __/.' ^ _  \_  .'\  _/ \ . __/ \
  /\ .-  `. \/   \ / -.  _/ \ -. `_/  \ /  `._/ ^ \
 / `-.__ ^  / .-'.--'  . /  `--./ .-' `-. `-. `. - `.
@/    `. / /   `-.  / .-'  / .  .'  \  \ \ .- \%
@&8jgs@@%% @)&@&(88&@.-_=_-=_-=_-=_-=_.8@% &@&&8(8%@%8)(8@%8 8%@)%
@88:::&(&8&&8:::::%&`.~-_~~-~~_~-~_~-~~=.'@(&%::::%@8&8)::&#@8::::
`::::::8%@@%:::::@%&8:`.=~~-.~~-.~~=..~'8::::::::&@8:::::&8:::::'
 `::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'
		
		
Сибирь?